Zakres działania

• konsultacje i porady prawne;
• zastępstwo przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami, instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi (w tym negocjacje);
• sporządzanie pism procesowych, umów itp.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem w szczególności spraw:
1. Karnych:
- obrona w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia,
- obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym;
- reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym,

2. Cywilnych
– sprawy z zakresu: prawa rzeczowego, spadkowego, ze stosunków zobowiązaniowych, osobowego, o ochronę dóbr osobistych itd.

3. Rodzinnych
– sprawy o: alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, separację, ustalenie ojcostwa, podział majątku wspólnego itd.

Script logo