O kancelarii

 • kancelaria z zewnątrz

  kancelaria z zewnątrz

 • kancelaria z zewnątrz

  kancelaria z zewnątrz

 • kancelaria wewnątrz

  kancelaria wewnątrz

 • kancelaria wewnątrz

  kancelaria wewnątrz

Adwokat Bartosz Matras, kontynuując tradycję rodzinną, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Kancelaria została założona w 1992 r.przez Bartosza Matrasa, który w tym samym roku został członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Kancelaria ma duże doświadczenie zawodowe w postępowaniach cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym oraz administracyjnych przed urzędami administracji państwowej i samorządowej, a także przed organami egzekucyjnymi.

Script logo